:: Stručni poslovi prostornog uređenja

  • prostorno programske studije
  • urbanistički planovi uređenja
  • detaljno urbanističko planiranje
  • konzultacije i prezentacija prostornih odluka